openvpn

Notis ini untuk peringatan peribadi dan juga di kongsi pada yang memerlukan.

 

Problem: Lepas connect openvpn internet tak boleh surf walaupun guna firefox, chrome,ie,

Solution: openvpn yang di setup di openvz base tiada fungsi “IP Masquerading” untuk mengatasinya gunakan cmd ini.

iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source YOURVPSIP

Selesai masaalah tak boleh surf lepas connect openvpn.

Be Sociable, Share!